Welkom

         H.S.V. "De Schol"

Heeft een viswater ter grootte van 1 ha. (water) met een    50 tal vissteigers en 2 invalide vissteiger.

Het onderhoud wordt door een aantal vrijwilligers bijgehouden, op iedere eerste vrijdag van elke maand.

Eenieder die zin en tijd heeft is welkom om een handje te helpen.

Voor een kopje koffie wordt gezorgd.

Wij beginnen om 9.00 uur  tot  ± 12.00 uur.